logga
ASFATEK - din partner inom asfalt & mark!
Vi tillverkar egen asfalt som ger ett optimalt resultat. Vi är bra på allt inom mark!

Referenser - mark

 • Vatten & Avlopp
 • Relining
 • Sanering
 • Infiltration
 • Dräneringar
 • BetonggjutningarRing 0706 05 99 00 eller maila mail@asfatek.se för mer information. 
Byggnation av asfalttermos® flak som är en egen patenterad konstruktion.
Asfalttermos
Byggnation av asfalttermos® flak som är en egen patenterad konstruktion.
Vatten- och avloppsledningar. En ny skarvfriledningmed utmärkta flödesegenskaper monteras inuti den gamla ledningen.
Flexoren
Vatten- och avloppsledningar. En ny skarvfriledningmed utmärkta flödesegenskaper monteras inuti den gamla ledningen.
Nybyggnationer: Bl.a. av GC-väg Optand – Grytan. Beställare Östersunds kommun. Längd 1,7 km. Innehöll bl.a. följande arbetsmoment: Dagvattenledningar, jord- och bergschakt, el- och bredbandsledningar, granitkantsten, bergkrossöverbyggnad, asfaltering och utsmyckning.
Gångväg Optand grytan
Nybyggnationer: Bl.a. av GC-väg Optand – Grytan. Beställare Östersunds kommun. Längd 1,7 km. Innehöll bl.a. följande arbetsmoment: Dagvattenledningar, jord- och bergschakt, el- och bredbandsledningar, granitkantsten, bergkrossöverbyggnad, asfaltering och utsmyckning.
Hålland vägförening. Arbetet innebar borttagning bulor med uppfrysta stenar, bärlagerförstärkning och ny asfaltbeläggning. Åtgärdspaketet konstruerat av oss.
Hålland
Hålland vägförening. Arbetet innebar borttagning bulor med uppfrysta stenar, bärlagerförstärkning och ny asfaltbeläggning. Åtgärdspaketet konstruerat av oss.
HSB Ånge. Nya dränerings- och avloppsledningar. Platonmatta och isolering monterades på källarväggar. Vi rev också  ut gamla olje- och elpannor. Kapade även bort vittrad del på hög utvändig skorsten som försågs med plåtlock som skydd.
HSB Ånge markarbete
HSB Ånge. Nya dränerings- och avloppsledningar. Platonmatta och isolering monterades på källarväggar. Vi rev också  ut gamla olje- och elpannor. Kapade även bort vittrad del på hög utvändig skorsten som försågs med plåtlock som skydd.
Shell Järpen. Ombyggnation utvändigt med spillzoner och ny centralpåfyllning. Även sprängning och schaktning för ny 50 m3 dieselcistern inkl. montering dito.
Järpen
Shell Järpen. Ombyggnation utvändigt med spillzoner och ny centralpåfyllning. Även sprängning och schaktning för ny 50 m3 dieselcistern inkl. montering dito.
Bl.a. Statoil Malmberget. 2 400 ton oljeskadade massor togs upp och fraktades till deponi i Svappavaara.
Malmberget sanering
Bl.a. Statoil Malmberget. 2 400 ton oljeskadade massor togs upp och fraktades till deponi i Svappavaara.
Brf. Marielund. Rivning av gamla sandlådor. Nytt utförande med sandlådor och cykelställ. Vackra naturstenar monterades för skyddande.
Marielund sandlådor & cykelställ
Brf. Marielund. Rivning av gamla sandlådor. Nytt utförande med sandlådor och cykelställ. Vackra naturstenar monterades för skyddande.
Statoil Åsele. Rivning stationsbyggnad. Sanering av mark. Byggnation av spillzoner vid pumpar inkl. montering oljeavskiljare. Renovering stationsplan.
Åsele
Statoil Åsele. Rivning stationsbyggnad. Sanering av mark. Byggnation av spillzoner vid pumpar inkl. montering oljeavskiljare. Renovering stationsplan.
Stadsbussarna i Östersund. Etanoltankanläggning för E97.
Stadsbussarna etanol-tankanläggning
Stadsbussarna i Östersund. Etanoltankanläggning för E97.
Bl.a. i Vällingby Centrum montering av provisoriska gångbroar. Beställare Svenska Bostäder. Vi utförde även justering och asfaltering.
Vällingby gångbro
Bl.a. i Vällingby Centrum montering av provisoriska gångbroar. Beställare Svenska Bostäder. Vi utförde även justering och asfaltering.
 
 
 • ASFALTTEKNIK ASFATEK AB

  Box 3112
  831 03 Östersund
  0706-05 99 00
 • Lokalkontor

  Hålland Slalomvägen 868
  830 10 Undersåker
 • Företagsfakta

  Bankgiro   5178-3017
  Org. nr   556532-5379